Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı

Bir ülkenin bağımsız bir toprak parçası olduğunu göstermesinde en büyük semboller arasında barak ve marş unsurları yer almaktadır. Aynı durum Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir. Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların herhangi bir dış gücün etkisinde olmadan özgür bir biçimde yaşadıklarının en büyük kanıtı olarak görülmektedir. Türk bayrağı ve İstiklal Marşı da bu yüzden her Türk vatandaşı için oldukça önemli birer detay olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu iki bağımsızlık sembolü anlam yüklenerek ortaya çıkan simgeler olarak görülmektedir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde de geçerli olan bir durum olarak görülmektedir.

Türk Bayrağının Yapısı ve Meydana Gelme Hikâyesi

Her ülkenin farklı renk ve şekilleri içeren bir bayrağı bulunmaktadır. Özgürlüğümüzü temsil eden bayrağımız ise rengi ve içerisinde bulunan şekiller bakımından oldukça derin manalar ifade etmektedir. Türk Bayrağı da yapısı bakımından dikdörtgen bir düzlem içerisinde oluşturulmuştur. Bu düzlemin kırmızı bir renge bürünmesi ve üzerine de beyaz renkli hilal ile yıldızın yan yana olması ile oluşmuş bir milli değer olarak tanımlanmaktadır. Bakıldığında her Türk’ün içerisinde birtakım duygular uyanmasını sağlayacak kadar önemli bir simge olarak nitelendirilen bayrağımız aynı zamanda da Türk milletinin şeref ve haysiyetini de ifade etmektedir. Bundan dolayı da Türk halkının fazlasıyla üstüne düştüğü Türkiye Cumhuriyeti sembolleri arasında da yer almaktadır.

Her bayrağın olduğu gibi Türk bayrağının da meydana gelme hikayesi vardır. Türk milleti tarih boyunca genel olarak savaşçı bir toplum olmasından esinlenilmiştir. Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de var olan topraklarını korumak adına çok ciddi kan döktüğü görülmüştür. Türk bayrağında da Türk milletinin bu topraklar için döktüğü kanı simgelemektedir. Kırmızı renginin üzerinde bulunan hilal ve yıldız simgelerinin hikayesi ise apayrı bir mitten meydana gelmektedir. Savaş zamanında geceli gündüzlü mücadele içerisinde olan Türk halkının kanı üzerinde ay ve yıldız simgelerinin belirmesi üzerine bu bayrak tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu düşünceden kaynaklı olarak şimdiki bayrağımız tasarlanmıştır.

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı da tıpkı bayrağımız gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk vatandaşları için oldukça yüklü bir anlam taşımaktadır. İstiklal Marşı, Türk halkının göstermiş olduğu mücadeleyi en iyi biçimde aktararak marş olan bir nazım eseri olarak tanımlanmaktadır. Türk halkının özgürlüğü için nelerden vazgeçebileceğinin en iyi simgesi olarak adlandırılmaktadır. 9 dörtlük ve bir bentten meydana gelen aynı zamanda da aruz ölçü kalıbıyla yazılan İstiklal Marşı; Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. İçerisinde var olan duygu yoğunluğu ve Türk milletinin kahramanlığı her zaman Türk halkına tarihini öğretebilecek niteliktedir. Aynı zamanda da Türk halkının özelliklerini ve istedikleri zaman neleri başarabileceklerinin en büyük kanıtı olarak da marş olarak ilan edilmiştir.

İstiklal Marşı’nın marş olarak kabul edilmesi hikayesi de oldukça ilginçtir. İlk TBMM tarafından açılan şiir yarışması sonrasında belirleyici bir sonuç alınamamıştır. Mehmet Akif Ersoy da yazdığı şiirle bu yarışmaya para ödülünden dolayı katılmayacağını beyan etmiştir. Ancak mecliste okunan şiir sonrasında kesin olarak bu milletin marşı olabileceğine karar verildi. Türk milletinin özverisini, kahramanlıklarını, savaş konusundaki başarılı sonuçlarını nakledebilecek türde bir yapıt olarak bilinmesi gerekmektedir.

İstiklal Marşı ve Türk bayrağına saygı göstermek her Türk’ün asli görevleri arasında yer almaktadır. Yakın tarihinde ciddi savaşlara girmiş ve yorgun bir ülke kurarak günümüzdeki haline getirmiş o asil kahramanlara bu şekilde saygı duymak gerekmektedir.