İstiklal Marşı Kaç Dizeden Oluşur?

Okullarda, spor müsabakalarında, resmi törenlerde ya da toplu açılışlarda gibi pek çok farklı alanlarda okunan istiklal marşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin vatanı, milleti, şehit ve gazilerine olan saygıyı belirtmek için hep bir ağızdan okunmaktadır. Dünyada varlığını sürdüren her ülkeye ait olan milli marşlar, ülkelerin milli sembolleri olarak bilinmektedir. Türk milleti bağımsızlık ve milli mücadelesini ele alan ve nesiller boyunca hep bir ağızdan seslendirilerek, devlete ve Türk milletine olan bağlılığın resmiyete dökülmesi için yazılan istiklal marşı kaç dizeden oluşur ve kim tarafından yazıldı gibi sorularda sıkça sorulmaktadır. Genel olarak ilkokul öğrencilerine, sınavlarda yaygın olarak sorulan soru için cevap 41 olarak verilmektedir. Toplamda 10 kıta bulunan İstiklal Marşı’nda, her kıta da 4 dize bulunmaktadır. Ancak son kıtanın 5 dizeden oluşması sonucunda, İstiklal Marşı’nda toplam 41 dizenin olması görülmektedir.

Bayrak Ve Milli Marşımız Neyi Temsil Eder?

Her ülkenin kuruluşu gibi ülkemizin de kuruluşunda büyük emek ve çabalar bulunmaktadır. Dünya tarihinde en etkili insan ırklarından birisi olan Türkler, tarih boyunca çeşitli isimler ile devlet ve ülke kurmuştur. Kurulmuş olan Türk devletleri ile sayısız savaşlara girmiş ve genel olarak büyük zaferler ile ayrılmış olan atalarımız, yakın tarihte Osmanlı ve ardından günümüzde varlığını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti devletini bizlere miras bırakmıştır. Ülkelerin varlığını ve bağımsızlığını resmi olarak temsil eden bayraklar kadar, milli marşlarda önemli konumda bulunmaktadır. Öğrenciler tarafınca sorulan bayrağımız ve milli marşımız neyi temsil eder sorusu oldukça önemli bir konudur. Kırmızı ve beyaz renklerden oluşan Türk bayrağımızın al rengi, Kurtuluş Savaşı’nda ve diğer savaşlarda hayatını kaybeden şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. Beyaz renklerde olan hilal ve yıldız sembolleri de savaşta hayatını kaybeden şehitlerimizin kanları ile gece gökte yansıyan yıldız ve hilalin bir araya gelişini sembolize etmektedir. Diğer yandan milli marşımız ise ülkemizin, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın özgürlüğünü temsil etmektedir. Milli marşımız resmi törenlerde, okullarda ve açılışlarda milletlerin duygularını kabartmak için yazılmış olmakla beraber, askeriye alanlarında da askerlerin daha fazla mücadele vermesi için sıkça okunmaktadır.

İstiklal Marşı Hangi Savaştan Sonra Yazıldı?

Neredeyse tüm dünyaya hükmetmiş ve dünya üzerindeki toprakların büyük bir bölümünü kendi yönetimi altına almayı başarmış olan Osmanlı Devleti, 600’den fazla hüküm sürmeyi başarmıştır. Ancak yanlış ve eksik yönetimler sonrasında giderek gerilemeye başlayan ve ellerindeki toprakların büyük bölümünü kaybeden Osmanlı, Türklerin son kalesi olarak da bilinmekteydi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Osmanlı’nın devamı olarak bilinen ülkemiz, Osmanlı’nın yıkılması sırası ve sonrası sayısız savaşlarda boy göstermiş ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak, Osmanlı topraklarının tamamının yok olmasının da önüne geçmiştir. İlk olarak 1923 yılında kurulmuş olan ülkemiz için istiklal marşı hangi savaştan sonra yazıldı sorusu da bilinmesi gereken diğer önemli bir konudur. Türk ordusunun kuruluşundan önce çok sayıda savaşa girdiği bilinmekte ve buna göre milli marşımızın da kuruluşundan önce yazıldığı söylenebilmektedir. İlk kez I. İnönü Muharebesi’nden sonra yazılmış olan İstiklal Marşı, muharebenin kısa sürmesi ve Yunan askerlerinin kaçmasının hemen ardından yazılmıştır. Tam olarak 6 Ocak 192 yılında başlamış olan muharebe, 3 gün gibi oldukça kısa bir sürede sonlanmıştır. 3 günün sonunda yani 9 Ocak 1921 yılında ise milli marşımız halka açık olarak yazdırılmış ve kabul edilmiştir. Dönemin ünlü şairlerinin katıldığı yarışmaya ise toplamda 500’e yakın kişi katılmıştır.