İstiklal Marşı Hangi Savaştan Sonra Kabul Edilmiştir

İstiklal marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir 1921 yılında, Şanlı Bayrağın ve Kahraman olan Türk Milleti’nin simgesi olan milli bir marş yazılmasıyla olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı bir yarışma olacağı ve para ödülüne tabi tutulacağı söylenilmiştir. Ülke pek çok yerde şair, duygu ve heyecan mısraları ile katılmıştır.  Mehmet Akif Ersoy’un bu yarışmaya katılmadığı söylenilmiştir.  Niçin yazmak istemediği sorulduğunda ise Milli marşın para ile yazılmadığı cevabını vermiştir. Arkadaşlarının istekleri ile daha sonra kazanılırsa ödül verilmemesi şartının ve yarışmaya katılanların herkesin beğenisi içine giren İstiklal Marşı’nı yazdı. Türk Milleti’nin zaferinin, yüceliğinin ve bayrağın kutsallığının en güzel duyguları ile anlatılan İstiklal Marşı, yarışmaya da katılan 725 tane şiir arasından da seçilmiştir.  Daha sonra   Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Büyük Millet Meclisi’nde dile getirilmiştir. Bütün milletvekilleri büyük bir heyecan ile beklemekte ve iki defa ayakta dinlenen İstiklal Marşı, 21 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş seçilerek ün kazanmıştır. Ünlü bestecilerimizden Osman Zeki Güngör ile isteğe bağlı olarak bestelenmiştir. Götürüp arkadaşlarıma anlattım ve beğendiler. Daha sonra bu müziği milli marş olarak sunmaya karar vermişlerdir. Mehmet Âkif Ersoyun, İstiklal Marşı’nı Türk Milleti’nin eseri olarak kabul edildiği için Safahat’a konulmamıştır ayrıca Kahraman Ordumuza da hediye edilmiştir.

 

İstiklal marşı kabulü

 

Birinci İnönü Muharebesinden sonra kabul edilmiştir. 6 Ocak 1921 yılında her iki yandan taarruza geçmiş olan Yunan güçlerine karşı yapılan bir savaştır. Yunanlılar, Bursa ve Uşak bölgelerinde Eskişehir ve Afyon bölgelerine doğru 6 Ocak 1921’de ileri sözü ile savaşa başlamışlardır. Daha sonra Yunan üç yerden ileri ile İnönü bölgesinde buluşmuşlardır. Yunanlıların, 3 günlük yürüyüşünden sonra 9 Ocak gününde İnönü yönüne ve önünde bulunmuşlardır. Daha sonraları savaş 10 Ocak günü sabah saat 6.30’da Yunanlıların saldırıya geçmesi ile başlamıştır.  Saldırı sonrasında düşman savaşa 10 Ocak 1921’de kazanmıştır. Savaşın İnönün önünden başlaması tesadüf olmamıştır. İnönün savaşlarının zamanının Yunanlılar, ama taarruzun alanının Türkler tarafından seçilmiştir. İstiklal marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir Türk ordusuna göre yapılan planda Bursa ve Kocaeli taraflarından gelen    düşmanlar taarruzun İnönü yönünde karşılaşılacağı söylenilmiştir.11 Ocak 1921 gününe kadarda fazla kayıp verilmiştir. Düşmanlar yenik düşürülmüş ve daha fazla ilerlemeleri için izin verilmeyen ve tekrar geri geldikleri yerlere yani Bursa geri dönmek zorunda kalmışlardır.

Savaştan sonra ne olduğunun

Daha güçlü olan sevk ve idare ile düşmanı ve daha çok kuvvetlerine karşı gelerek zayıf olan ordu yenilgiye uğratılmıştır.  Düşmanlar ve orduları 3 günde yenilmiş ve çekilmek zorunda bırakılmışlardır. İstiklal Marşının Kabulü de I. İnönü savaşından sonra yapılmıştır. Yaşananlardan sonra Yunanistan da olan seçimlerden sonra hükümet kurulmuştur.  İtilaf devletlerinin güvenini kazanılıp Anadolu da askeri bir başarı elde edilmiştir. Yunanistan kralı Konstantin de Yunan meclisi açıldığında yapılan konuşma ile savaşa devam edeceklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin sözü geçmiştir.  İstiklal marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir Yunan hükümetinin savaş yapmada zorlanıyorlardı. Batı Anadolu’daki Türk kuvvetleri 1920 yılından sonra gerçekleştirmiştir. Çerkez Ethem’in başlamış olan ayaklanmaları ile çalışmalar yapıldığından böyle durumlarda Yunan Hükümetine ve Yunan kuvvetlerine de siyasi zorlamalar için birçok askeri ortamlar sağlanmıştır. Gerçekte Türk kuvvetlerinin önemli bir bölümünde de Çerkez Ethem’in kuvvetlerinin ve mücadele ederken cephe hattında büyük ölçüde de kapatma güçlerine yer verilmiştir.