İstiklal Marşı Bestecisi

İstiklal marşı bestecisi Osman zeki Güngör ve Edgar manastır.   Bu marşın ilk bestecisi Ali Rıfat Çağatay, ikinci bestecisi Osman Zeki Güngör’dür. Ama asıl bestecisi olarak Osman Zeki Üngör olarak bilinmektedir.  Bu kişi 1880 yıllarında İstanbul da Üsküdar ilçesinde doğmuştur.  Babasının adı Hüseyin’dir. Babası Hüseyin Bey’dir. Beşiktaş’ta Askeri Rüştiye de askeri eğitimden sonra 1891’de Osmanlı saray bandosunun Mızıkayı Hümayuna okuluna gidip müzik öğrenimini tamamlamıştı. Orkestra eğitiminde başarılı olduğu için II. Abdülhamit’in dikkatini çekmiş ve konser kemancı adıyla yetiştirilmiştir. Kemancı Vondra Bey’den de kemanı, Aranda Paşa’dan müzik zarafeti ve dersleri almaya hak kazanmıştır. Edgar Manas Bestekarda, maestronun ve musiki hocasının lakabıyla hayata devam etmiştir.

Osman Zeki Güngör’ün kim olduğu?

Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşından biri olan İstiklal Marşının bestecisi olarak bilinmektedir.  1908’de binbaşı rütbesiyle Saray Orkestrasının şefi olmuştur. Askeri marşların ve fantezi parçalarının çalındığı saray mızıkasından Avrupa standartlarına kadar senfoni orkestrasında yer almaktadır. Bunda da oldukça emeği çok büyüktür. İstanbul’da bir Erkek Lisesi’nde müzik öğretmenliği görevine atanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sıralarında 1917-1918 yıllarında Viyin, Budapeşte ve Sofya’da Kızılhaç’ın faydasına konserler düzenlenmiştir. Türk Senfoni Orkestrası ile saray dışında da Union Française de halk konserlerine yer vermiştir. 11 Mart 1924’te orkestrasıyla Ankara’ya gittikten sonra Yeni Sinema’ da senfonili konser vermiştir. Bu şehirlerde verdiği ilk konserlerdi. Daha sonrada orkestra Risalet-i Cumhur Musiki Heyetinde adını alarak Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışmıştır. Cumhurbaşkanlığı Senfonisinin Orkestrasında şef ve Şair Mehmet Akif Ersoy ‘un sözlerinin yazıldığı Türk İstiklal Marşı’nın 1922 senesinde de bestelenip şimdiki hali ile bizlerle birliktedir. İstiklal marşı bestecisi en ünlü bestecilerin keman konçertolarının Türkiye’de çalanların Türk kemancısıdır. Aynı zamanda da Besteci Ekrem Zeki Ün’ün babasıdır. Soyadı Kanunu çıktığında Üngör soyadı verilmiştir.  Oğlu Ekrem Zeki Bey Ün soyadı takılmıştır.  27 Nisan 1924’de Ankara bölgesine yerleşmiştir. Ankara’da kurulan Musiki Muallim Mektebinde 1924-1934 senelerin de müdür olmuştur. Günümüzde olan konservatuar binasının ve konser salonununum kurucusudur. Musiki Muallim Mektebinin konservatuvarını oluşturmuştur.  Sanat yeteneğine sahip olanların Avrupa müzik öğreniminde tamamlamaları için kanunun çıkmasında yardımcı olmuştur.  1934 yılında kendiliğinden emekliliğe ayrılmıştır. Orkestra şefi olarak da onun yerini Ahmet Adnan Saygun, Musiki Muallim Mektebi müdürü yerine de Salahaddin Bey atanmıştır. Daha sonra emekliliğinde İstanbul’a dönmüştür. Oğlu Ekrem Zeki’yi de hem kemancı ve hem de müzik öğretmeni olarak yetiştirmiştir. 28 Şubat 1958 tarihinde de İstanbul’da ölmüştür. Askeri bandocular mezarın başında İstiklal Marşı söylemişlerdir. Mehmet Akif Ersoy’dan sonra mezarında İstiklal Marşı söylenen ikinci insandır.

 

Edgar Manas’ın kim olduğu?

Bestekar, maestro ve musiki hocasıdır ve hayata bu şekilde devam etmiştir. Aleksi Manas’ın oğlu olduğu söylenilmiştir. Babasın öldükten sonra 13 yaşında İtalya’ya gidip, beş sene Venedik’teki Murad-Rapayelyan Kolejinde ders gören ve Edgar Manas Padova Konservatuvarı’nın kontrpuan ve füg bölümlerinden mezun olmuştur. Maestro adında unvanda almıştır. 1905’te İstanbul’a dönen Edgar Manas, Union Française’in yeni kurulan Gallia korosuna yönetmen olarak atanmıştır. İstiklal marşı bestecisi 1912-1921 yılları arasında, Darü’I-Elhan’da armoni, kontrpuan ve piyano hocalığı görevi de yapmıştır. 1923-1933 yıllarında da Belediye Konservatuarı’nda armoni ve kompozisyon dersleri de işlenmiştir. Konservatuvarın kadınlar korosunda ve orkestrasında yönetmenliği yapan Edgar Manas 1937’de, Patrikhane Meryem Ana Kilisesi’nin Koğtan Korosunda ve yönetmen olan 20 yıl bu görevi yapmıştır. 1954’te Atlas Sinemasında da musiki hayatının 60’ıncı yıldönümü kutlamıştır.